Martijn van Geloof Fotografie

Diesel Farm

Niet meer in gebruik sinds het begin van 2012 staat deze diesel-centrale “Diesel Farm” nog steeds op stand-by. De centrale was destijds niet meer rendabel en omwonenden klaagden over de roetuitstoot. De medewerkers zijn overgeplaatst naar andere centrales.

Het hele terrein is nog in prima toestand en ziet eruit alsof de volgende dag de werknemers weer aan de slag zullen gaan. Zelfs de verlichting binnen werkt nog gewoon.